Z wyrzutem bocznym

Kosiska z wyrzutem bocznym

Grupa kosisk z wyrzutem bocznym do kosiarek Walker ZeroSkręt oznaczona jest symbolem „S”, a te z wyrzutem tylnym - literą „R”. Są to przednie agregaty tnące o szerokości roboczej od 91 do 162 cm, wyposażone w 2 noże za wyjątkiem kosiska R64 z 3 nożami. Kosiska takie jak S42-R, S48-R są wyposażone w system Mulching Kit do rozdrabniania pokosu.


Kosiska te są również wyposażone w udogodnienia ułatwiające obsługę kosiarek i sprawną, wygodną pracę, m. in. w wysuwaną rampę krawężnika zapewniającą łagodny przejazd prze miejsca o różnej wysokości, w mankiet kierujący pokos wprost pod noże oraz system odchylania kosiska do góry, który ułatwia dostęp do noży i zapewnia bezpiecznie wygodne serwisowanie.

Dostępne w ofercie kosiska z wyrzutem tylnym (S) współpracują z kosiarkami Walker z rodziny B, C, D, S, T. Natomiast kosiska S42-R i S48-R współpracują tylko z kosiarką Walker R21 bez kosza, a kosiska R52 i R64 z kosiarkami Walker z rodziny H.


Kosisko z wyrzutem bocznym
Szerokość: 91 cm
Liczba noży: 2
Zastosowanie: S14iS18C19C19iD21dB27iT23T27i

Kosisko z wyrzutem bocznym
Szerokość: 107 cm
Liczba noży: 2
Zastosowanie: S14i, S18, C19, C19i, D21d, B27i, T23, T27i

Kosisko z wyrzutem bocznym
Szerokość: 107 cm
Liczba noży: 2
Zastosowanie: tylko kosiarki R21

Kosisko z wyrzutem bocznym
Szerokość: 122 cm
Liczba noży: 2
Zastosowanie: tylko kosiarki R21

Kosisko z wyrzutem tylnym
Szerokość: 132 cm
Liczba noży: 3
Zastosowanie: kosiarki H - H24d, H27i, H37i

Kosisko Walker R64

Kosisko z wyrzutem tylnym
Szerokość: 162 cm
Liczba noży: 3
Zastosowanie: kosiarki H - H24d, H27i, H37i

Rodzaje kosisk Walker

Folder Walker

S5 Box